Privacybeleid

Doel van verwerking

Pizzeria Pompeï verwerkt je persoonsgegevens met het volgende doel:
Wettelijke grondslag t.b.v. verwerking

Pizzeria Pompeï verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor verwerking in te trekken.
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 • De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om te zorgen voor de volgende gerechtvaardigde belangen van Pizzeria Pompeï of van een derde:
  – Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  – Het aanbieden van reserveringen en leveren van diensten die je van ons afneemt;
  – Het afwikkelen van betalingen;
  – Het opbouwen van een contacthistorie.
  – Verstrekking van persoonsgegevens door jou als betrokkene
  – Je bent niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Pizzeria Pompeï .
  – Analyseren en verzamelen van statistieken t.b.v. optimalisatie van de website;
  – Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;

Indien je persoonsgegevens niet aan Pizzeria Pompeï verstrekt, dan kunnen wij bijvoorbeeld geen contact met je opnemen of functioneert onze website op bepaalde vlakken minder goed.

Soorten persoonsgegevens

   Pizzeria Pompeï verkrijgt diverse persoonsgegevens uit onder andere de volgende bronnen:

  • Het contactformulier en overige formulieren op de website
  • Diverse analyse en tracking tools als Google Analytics. Dit betreffen zowel openbare als afgesloten bronnen.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Pizzeria Pompeï zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij anders is vermeld op de locatie waar wij de gegevens opvragen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Pizzeria Pompeï hanteert diverse criteria de duur waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen.

Aard van de persoonsgegevens

De mogelijkheid tot het verwijderen ervan Rechten van betrokkenen. Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Tevens heb je het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwerking. Als betrokkene heb je het recht om de gegevens die je aan Pizzeria Pompeï verstrekt, in een voor een machine leesbare en gangbare vorm terug te krijgen.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent dit privacy policy en de verwerkingen ervan, kan je contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, ofwel beperking en bezwaar kan je schriftelijk per post indienen. Bij dergelijke verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.

Pizzeria Pompeï
Groentemarkt 7
8911 JB Leeuwarden
info@pizzeriapompei.nl
058-2124092

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking vanPizzeria Pompeï, neem dan contact op met Pizzeria Pompeï. Daarnaast heb je als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.